HOW TO ORDER

เมื่อสั่งซื้อสินค้าและอัพโหลดสลิปเรียบร้อยแล้ว จะมีอีเมล์ยืนยันคำสั่งซื้อไปที่อีเมล์ที่ท่านได้กรอกไว้ 

สถานะการสั่งซื้อจะขึ้นเป็น ON HOLD เพื่อรอเตรียมการจัดส่งสินค้าในวันถัดไป

เงื่อนไขการเปลี่ยนและคืนสินค้า

  • สินค้าเมื่อซื้อแล้ว บริษัทฯ ไม่รับคืน แต่ยินดีเปลี่ยนสินค้าใหม่ให้
  • โดยบริษัทฯ ยินดีเปลี่ยนสินค้าใหม่ หากลูกค้าซื้อสินค้าและสินค้าถึงมือไม่เกิน 7 วันทำการ
  • ค่าจัดส่งสินค้าส่งกลับ ทางบริษัทฯจะเป็นผู้รับผิดชอบบริการแก่ลูกค้า
  • สภาพสินค้าที่สามารถเปลี่ยนใหม่ได้ต้อง”ไม่สมบูรณ์จากการผิดพลาดทางการผลิต(Manufacturing Process Failure)”เท่านั้น

ติดต่อเรา

Email : holikaholikathailand2016@gmail.com

Tel : 025415435

ช่องทางการชำระเงิน

ธนาคารกสิกรไทย

Account Name :  บจ.กู๊ดเมิร์ซ

Account Num ber : 017-8-18811-9