HOW TO ORDER

เมื่อสั่งซื้อสินค้าและอัพโหลดสลิปเรียบร้อยแล้ว จะมีอีเมล์ยืนยันคำสั่งซื้อไปที่อีเมล์ที่ท่านได้กรอกไว้ 

สถานะการสั่งซื้อจะขึ้นเป็น ON HOLD เพื่อรอเตรียมการจัดส่งสินค้าในวันถัดไป